Kuva I Kirete ugana Malta

PHOTO YA SERIES YA KUVA I KIRETE UGANA MALTA
Urugendo Paulo yagize ava Kirete yerekeza Melita rurimo isomo rishushanya urugendo rw’abana b’Imana mu mateka aheruka iyisi, mutunge izi DVD mungo zanyu maze murebe aho tugeze mu mateka y’Isi kandi mu menye uburyo urugendo rwa Paulo atsukira ku kirwa cya Melita  musobanukirwe iby’ingabo za Melita y’ikigihe zigose isi kandi zitegura guhatira buri wese kuramya inyamaswa. Abamarayika bane bafashe imiyaga ine bagiye kuyirekura, kandi iy’isi ntizongera gusa uko isa uku.
error: Content is protected !!