Randy Skeete

Randy Skeete

Randy Skeete

Randy Skeete n’umuvuga butumwa w’ubu byutse wahitwa Ann Arbor, Michigan.

Randy Skeete yagisha ubutumwa bw’ububyutse hirya no kino ku isi. Bimwe mu bihugu yabwirije mo harim

Uganda, Rwanda England, Australia, the Philippines na Kenya, no muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu akaba ar’umuviga butumwa mu Ntara ya Michigan.

 

Bimwe mubyigisho bya Randy Skeet biboneka ku ma DVDs n’ibi bikurikira:

error: Content is protected !!