Misala na biso

Precious Present Truth, inc (PPT) ejali lisanga ya litomba ya mbongo te ya bandimi bapanzi sango malamu ya bazeli Nkolo ya mokolo ya sambo oyo bazui mokano ya kopanza sango ya ba anjelu misatu elongo na baye Afrika. Tojali kondima mpe kosunga mosala ya bokambami monene ya lingomba ya bazeli Nkolo ya mokolo ya sambo mpe likanisi na yango ya komikotisa ya bandimi nionso na mosala oyo na lopoto na mukuse babengi (TMI).