What we doPrecious Present Truth Inc (PPT) udi nsangilu udi kayi ni kipatshila ka franga to wa batangalaji ba lumu luimpe ba batendeledi ba Adventiste ba bitamba bua kutangalaja lumu lua banjelu basatu popamua ni bena Afrika. Tudi tuyisha lumu lua banjelu basatu mu Buakabuluiba 14 kudi bena mu Afrika mu miakulu yabu yak u dibela mujila wa tudiomba, mifundu ni mayisha mashila shilangana mu miaba yonsu.