Lisungi nay o na “Precious Present Truth”inc ejali kokomisa yo moto moko ya motuya na lisanga na biso, na kopanza sango malamu y aba anjelu misatu na nguya nionso na mokili mpe komema bato bandimela Kilisito. Komikotisa na yo na mosala ejali kosunga ete milimo eya epayi na Yesu na yambo ya koya na ye nguya na njela ya misala ya bolamuisi lokola Tv, radio, internet, biteyelo ya bibilia, bopanzi sango malamu, mpe mingi koleka.

Matondi mingi ya kojala moninga ya mosala mpe nalyki ete tokomona Yesu kala mingi te.

[/column]