Diambuluisha dieba kudi “Precious Present Truth” Inc. Didi dikubueja mu nsangilu wetu bu muntu wa mushinga mukole, udi utangalaja ni makanda onus lumu luimpe lua banjelu basatu kudi ba bisamba ni kutuala babunyi mu ditabuja dia Yesu Kudifila dieba mu mudimu ewu kudi kutu tuala bua kutangalaja lumu elu ku tudiomba tu bindindimbi, bisanji binene, internet, tulasa tua kuyila, mayisha mu miaba yonsu, ni malu makuabu.

Tuasakidila wa bungi bua dikalangana dieba mu mudimu ewu ni ndi ni ditekemena dia kuamba bua ne ni tumona Yesu pashisha.

[/column]